Новости, объявления:

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Публічне акціонерне товариство “Завод Південгідромаш”, м. Бердянськ
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2012 р.
о 14 - 00 за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77, зал засідань.
Реєстрація учасників проводиться в день і по місцю проведення зборів з 13-00 до 13-45.
Дата складення реєстру акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах - 13.04.2012 р.

Порядок денний зборів:


1.Обрання членів лічильної комісії ПАТ «Завод Південгідромаш» (далі – Товариство).
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р.
3. Звіт Наглядової ради за 2011 р.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 р.
5. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2011 р., затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.
7. Відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо загальних зборів акціонерів у відділі по роботі з цінними паперами Товариства.
Акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу або доручення на право участі у загальних зборах, оформлені за вимогами чинного законодавства.
Тел. для довідок: 2-28-39.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Особлива інформація від 18.04.2012 р. special_18042012.pdf [47,89 Kb] скачать фаил
Особлива інформація від 19.04.2012 р. special_19042012.pdf [56,94 Kb] скачать фаил
Річний звіт емітента за 2011 р. year_report_2011.pdf [164,25 Kb] скачать фаил

________________________________________

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00218012
1.4. Місцезнаходження емітента 71101 Бердянськ Мелітопольське шосе, 77
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 06153 2-00-42 06153 2-35-81
1.6. Електронна поштова адреса емітента Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.yuzhgidromash.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Головою правління 13.11.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу від 13.11.2012 р. №29.
Посадова особа Прокопович Валерій Іванович (Паспорт: серія СА номер 167524 виданий 29.06.1996 р. Бердянський МВ УМВС України у Запорізькій області), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 років 2 місяці.
На посаду головного бухгалтера замість звільненої особи нікого не призначено.

________________________________________

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00218012
1.4. Місцезнаходження емітента 71101 Бердянськ Мелітопольське шосе, 77
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 06153 2-00-42 06153 2-35-81
1.6. Електронна поштова адреса емітента Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.yuzhgidromash.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення

Рішення про призначення Головного бухгалтера прийнято Головою Правління 21.11.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу від 21.12.2012 р. №30.
Посадова особа Гур'янова Ганна Володимирівна (Паспорт: серія СА номер 952963 виданий 23.02.1999 р. Бердянський МВ УМВС України у Запорізькій області), призначена на посаду Головний бухгалтер.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:
- бухгалтер ТСББ "Наш дім";
- бухгалтер Житлосервісу №5;
- спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності Управління комунальної власності Бердянської міської ради;
- головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності Управління комунальної власності Бердянської міської ради.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

________________________________________

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш»


1. 24 квітня 2013 р. о 14-00 в залі засідань (м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77) відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш».

2. Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: З 12-30 до 13-30 у день проведення загальних зборів акціонерів.

Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2013 р.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Обрання членів лічильної комісії ПАТ «Завод Південгідромаш» (далі – Товариство).
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.
3. Звіт Наглядової ради за 2012 р.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 р.
5. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 р., затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.

5. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77, відділ по роботі з цінними паперами.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу по роботі з цінними паперами Муравйова Інна Володимирівна.
Довідки за телефоном (6153) 2-28-39.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 21.03.2013 р. №55 Бюлетень «Відомості НКЦПФР» (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

________________________________________


Річна інформація емітента за 2012 рік year_report_2012.pdf [205,44 Kb] скачать фаил
________________________________________

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» message.pdf [57,26 Kb] скачать фаил
________________________________________

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента message1.pdf [86,85 Kb] скачать фаил
________________________________________

Річна інформація емітента цінних паперів 2013 р. year_report_2013.pdf [58,96 Kb] скачать фаил
________________________________________

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 10.02.2015 р.(додано 12.02.2015 р.) Povidomlennya_12052015.pdf [42,88 Kb]  скачать фаил
________________________________________

На підприємстві не створений кодекс корпоративного управління.
Філій та представництв, а також афілійованих осіб товариства немає.
Іпотечного покриття не існує.

Перелік документів, розміщених на сайті згідно Рішенню НКЦПФР №1713 від 16.12.2014 р.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додано 02.03.2015 р.) Svidoctvo_pro_reestraciyu_vypusku_akziy_02032015.PDF [769,24 Kb] скачать фаил

Протокол загальних зборів від 28.02.2014 р. (додано 02.03.2015 р.) Protocol_zagalnyh_sboriv_vid_28022014.pdf [118,62 Kb] скачать фаил

Положення про Правління (додано 02.03.2015 р.) Polojennya_pro_pravlinnya.pdf [98,48 Kb] скачать фаил 

Положення про Наглядову Раду (додано 02.03.2015 р.) Polojennya_pro_Naglyadovu_Radu.pdf [104,28 Kb] скачать фаил

СТАТУТ ПАТ ПГМ 2013 (додано 02.03.2015 р.) Statut_PAT_PGM_2013.pdf [294,14 Kb] скачать фаил

Положення про Ревізийну комиссію (додано 02.03.2015 р.) Polojennya_pro_Reviziynu_komissiyu.pdf [109,92 Kb] скачать фаил

Положення про Загальні Збори (додано 02.03.2015 р.) Polojennya_pro_Zagalni_Zbory.pdf [143,99 Kb] скачать фаил

Повідомлення про проведення загальних зборів (додано 16.03.2015 р.) Povidomlennya_pro_provedennya_zagalnyh_sboriv_16032015.pdf[40,66 Kb] скачать фаил

Спростування (додано 03.04.2015 р.) Sprostuvannya.pdf [34,48 Kb] скачать фаил

Повідомлення про виникнення особливої інформації (додано 03.04.2015 р.) Povidomlennya_pro_vynyknennya_osobl_inform.pdf [56,21 Kb] скачать фаил

Річний звіт за 2014 р (додано 15.04.2015 р. 12:00) Richny_zvit_za_2014r.pdf [67,38 Kb] скачать фаил

Повідомлення про виникнення особливої інформації (додано 24.04.2015 р. 12:00) Povidomlennya23042015.pdf [51,15 Kb] скачать фаил

Протокол загальних зборів №16 (додано 24.04.2015 р. 12:00) Protocol_zagalnyh_zboriv_N16.pdf [110,81 Kb] скачать фаил

Спростування (додано 28.04.2015 р. 15:00) Sprostuvannya_28042015.pdf [28,84 Kb] скачать фаил

Повідомлення про проведення загальних зборів (додано 11.03.2016 р. 16:30) Povidomlennya_11032016.pdf [41,75 Kb] скачать фаил

Річний звіт за 2015 р (додано 06.04.2016 р. 13:30) Zvit_emitenta_2015.pdf [62,42 Kb]  скачать фаил

Протокол загальних зборів від 21.04.2016 р. (додано 22.04.2016 р. 11:46) Protocol_zagalnyh_sboriv_vid_21042016.pdf [127,69 Kb] скачать фаил

Особлива інформація - зміна складу посадових осіб емітента від 21.04.2016 р. (додано 25.04.2016 р. 13:09)Zmina_skladu_posadovyh_osib_25042016.pdf [63,07 Kb] скачать фаил

Особлива інформація - відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 21.04.2016 р. (додано 25.04.2016 р. 13:17) Zmina_vlasnykiv_akciy_25042016.pdf [54,25 Kb] скачать фаил

Положення про Правління від 21.04.2016 р. (додано 26.04.2016 р. 09:07) Polojennya_pro_pravlynnya_26042016.pdf [101,17 Kb] скачать фаил

Положення про Наглядову Раду від 21.04.2016 р. (додано 26.04.2016 р. 09:11) Polojennya_pro_naglyadovu_radu_26042016.pdf [104,12 Kb] скачать фаил

Положення про Загальні Збори від 21.04.2016 р. (додано 26.04.2016 р. 09:15) Polojennya_pro_zagalni_sbory_26042016.pdf [145,36 Kb] скачать фаил

СТАТУТ ПАТ ПГМ 2016 р. Statut_PAT_PGM_2016.pdf [374,04 Kb] скачать фаил

Особлива інформація від 18 липня 2016 р.(додано 20.07.2016 р. )  скачать фаил

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (додано 02.03.2017 р. ) скачать файл

Річний звіт емітента 2016 (додано 05.04.2017 р.) скачать файл

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (додано 11.04.2017 р.) скачать файл

Звіт Ревізійної комісії 2016 (додано 11.04.2017 р.) скачать файл

Зміна складу посадових осіб емітента (додано 11.04.2017 р.) скачать файл

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (додано 11.04.2017 р.) скачать файл

Протокол загальних зборів 07.04.2017 (додано 11.04.2017 р.) скачать файл

Відомості про зміну типу АТ (додано 13.04.2017 р.) скачать файл

Положення про Загальні Збори (додано 14.04.2017 р.) скачать файл

Положення про Наглядову Раду (додано 14.04.2017 р.) скачать файл

Положення про Правління (додано 14.04.2017 р.) скачать файл

Положення про Ревізійну  комісію (додано 14.04.2017 р.) скачать файл

СТАТУТ ПрАТ Завод Південгідромаш  2017 (додано 14.04.2017 р.) скачать файл

Особлива інформація від 09.02.2018 р. (додано 14.02.2018 р.) скачать файл

Повідомлення про проведення загальніх зборів акціонерів (додано 28.02.2018 р.) скачать файл

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (додано 03.04.2018 р.) скачать файл

Особлива інформація від 04.04.2018 (додано 10.04.2018 р.) скачать файл

Протокол загальних зборів від 04.04.2018 (додано 10.04.2018 р.) скачать файл

Річний звіт емітента 2017 (додано 19.04.2018 р.) скачать файл